This is image


 

             Što je savez športsko ribolovnih udruga Pisarovina

                                                                

Savez športsko ribolovnih udruga u Pisarovini (skraćeni naziv je: SŠRU Pisarovina) je pravna osoba sa sjedištem u Pisarovini i predstavlja oblik dragovoljnog udruživanja više ribolovnih udruga radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, športskih, rekreacijskih, znanstvenih, strukovnih i drugih interesa bez namjere stjecanja dobiti. Savezu je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 24. siječnja 2008. godine rješenjem dodijelilo ribolovno pravo na ribolovnom području Sava za ribolovne zone unutar administrativnih granica općine Pisarovina i općine Klinča Sela. SŠRU u Pisarovini je osnovan 08.10.2007. godine na inicijativu rukovodstava triju športsko ribolovnih udruga s područja općine Pisarovina, i to: ŠRD «SMUĐ» Donja Kupčina (osnovano 1973. godine), ŠRU «SREDIČKO» Lijevo Sredičko i ŠRU «SOM» Pisarovina, uz veliku podršku načelnika općine Pisarovina gospodina Tome Kovačića.

                          

Za prvog predsjednika SŠRU u Pisarovini izabran je Radomir Rađenović (član ŠRU «SREDIČKO» Lijevo Sredičko), a za tajnika Zlatko Mikuljan (član ŠRD «SMUĐ» Donja Kupčina)

Vode kojima gospodari Savez podijeljene su na ribolovnu zonu općine Pisarovina: rijeka Kupa (polovina od ušća Kupčine do ušća Kravarščice), potok Velika, potok Kupčina (u Donjoj Kupčini do utoka u kanal Kupa-Kupa), potok Kravarščica (nizvodno desna strana do utoka u Kupu), Stari rukavac-Kupčina (lijeva strana do utoka u Kupu), kanal Kupa-Kupa (od ušća Kupčine do utoka u Kupu), potok Brebernica (od granice s ribolovnom zonom općine Klinča Sela do utoka u Kupčinu) i na ribolovnu zonu  općine Klinča Sela: potok Okičnica (lijeva strana od izvora do ribnjaka Crna Mlaka), potok Brebernica (od izvora do granice s ribolovnom zonom općine Pisarovina) i potok Botiča (od izvora do ribnjaka Crna Mlaka). Ukupna dužina navedenih voda je 75,15 km, a površina 180,27 ha.

 

Nastavi