This is image


Proljetno poribljavanje šaranom , obavljeno je 21.03.2016. uoči
lovostaja na šarana
. Molimo ribiče da ulovljene šarane vrate u vodu. Ujedno biti će pojačan nadzor ribočuvarske službe.Vode kojima gospodari SŠRU poribljene su prema gospodarskoj osnovi i planu gospodarenja za 2016. sa 700 kg šarana vretenca. Jura

Poribljavanje u 2015.
Dana 2. 4. 2015 izvraeno je poribljavanje sa ukupno 600 kg. aarana vretenca veli
ine od 1 do 1.5 kg. po planu poribljavanja za 2015 godinu . Poribljavanje je izvraeno odvozom ribe traktorom s bazenima te raznoaenjem do samih lokacija poribljavanja u kiblama a to su bile:
Stari tok   Kup
ine (mrtvaja) , Kanal Kupa  Kupa , Kup
ina, rijeka Kupa- kupaliate
Grabe, takmi
arska staza Jamnica, kod mosta , Gradec pokupski, Kupaliate Lijevo Sredi
ko, Lijevo sredi
ko slapovi:
U 2015 godini po planu poribljavanja trebalo je u jesenskom periodu poribiti
mlaem smua koji je bio naru
en u IHOR parku Crna mlaka ,no nije uspio mrijest u ribnjaku i nigdje na tr~iatu nije bilo smua. Iz tog  razloga rezervirali smo ponovo smu za poribljavanje uz atuku u jesenskom periodu 2016 godine.

Poribljavanje 2014

Poribljavanje voda se obavlja svake godine sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu gospodarenja. Poribljava se slijedećim vrstama ribe:  ŠARAN , ŠTUKA , SMUĐ

 

U 2014. godini provedena su poribljavanja:

Šaran – ljuskaš, veličine od 50 dag do 1,5 kg – 500 kg

Štuka – mlađ, veličine  25 do 40 dag – 30 kg

 

poribljavanje2.jpg  poribljavanje3.jpg
poribljavanje.jpg

 

 

Nastavi